• Boogschieten op Landgoed de Biestheuvel
  • Landelijke groepsaccommodatie op Landgoed de Biestheuvel
  • Stromend beekje op Landgoed de Biestheuvel

MEER INFO & PRIJZEN

Vind snel een geschikte accommodatie voor uw familie, (vrienden)groep of vereniging

NU ZOEKEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Green Key certificaat goud voor Landgoed de Biestheuvel

Landgoed de Biestheuvel voldoet aan de eisen die worden gesteld door het keurmerk Green Key. Dit is binnen de recreatiebranche hét internationale keurmerk voor bedrijven betreffende maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Binnen dit keurmerk bezit Landgoed de Biestheuvel sinds 2009 het GOUDEN CERTIFICAAT.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen komt bij ons onder andere tot uiting in:

– Het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en aan anderen die het vak willen leren, o.a. door te participeren in samenwerkingsverbanden en kennis-overdracht te bevorderen zoals binnen Stichting Groepsaccommodaties Nederland, KHN, NBAV, SterGroep, VEKABO, SVWB.

– Wij informeren onze gasten dat we maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen en proberen zo iedereen hiervoor te enthousiasmeren. Dit doen we door o.a. plaatsen van deze verklaring en het GreenKey logo op onze site en in de informatiemap voor onze gasten.

– Wij maken afspraken met onze gasten, opdrachtgevers en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.

– Wij zorgen voor een goede continuering van ons bedrijf en van onze werknemers. Bij verlies van inkomsten zullen we tijdig gepaste maatregelen nemen om bovenstaande te kunnen na komen.

– Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring van diverse sportverenigingen en cultuurverenigingen. Bovendien steunen we een aantal vrijwilligersorganisaties die het mogelijk maken dat mensen met een beperking op vakantie kunnen. Bovendien zijn ook enkele van onze eigen medewerkers zeer betrokken bij vrijwilligerswerk bij plaatselijke sportverenigingen.

– Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf, door o.a. diversiteit in afvalverwerking, Led en spaarverlichting, warmte terug win systemen, groene stroom en een zonneboilersysteem.

– Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van kantoor benodigdheden zoals kopieerpapier en drukwerken; schoonmaakmiddelen met milieukeurmerk; en food&beverage producten met een biologisch keurmerk of fair trade label.

 
Wij hebben in het verleden met veel plezier gewerkt voor o.a.
  • Praxis klant bij Biestheuvel
  • Klant van Biestheuvel Politie
  • Klant biestheuvel Go-tan
  • Klant brandweer Biestheuvel